Boxningsring för träning eller tävling, denna typ av struktur består alltid av olika komponenter som har olika roller. Som boxningsfläkt bör detta aktivera din nyfikenhet för att känna till detaljerna om sammansättningen av boxningsring. Under denna artikel är det vad du kommer att få veta. I dag kommer du att känna till detaljer om boxningsringar, deras stolpar, trapporna och golvet. Du kommer att vara mycket glad att veta lite mer om denna stridsport som du tycker om så mycket.

Den allmänna formen på en boxningsring:

Du är medveten om att en boxningsring är fyrkantig. Det är den mest praktiska formen att innehålla en kamp och att låta de olika processerna relaterade till den enkelt genomföras. Den centrala komponenten i en boxningsring är dess golv. Det är här som boxarna står för att slåss. Det stöds av komplexa strukturer som har komponenter av metaller. Dessa stödkomponenter spelar en avgörande roll, eftersom om de misslyckas kan golvet när som helst brista. Detta representerar en mycket stor risk för stridande. Det skulle också vara en stor katastrof om det hände under en stor kamp.

Så, byggare se till att välja ett mycket hårt golv och stödja det med en stark bas. Golvet kan höjas eller placeras direkt på golvet. Tävlings boxningsringar har alltid ett upphöjd golv, medan träningsringar kan placeras direkt på marken. Runt repen och stolparna omger golvet. Utanför boxningsring finns trappor som låter boxare och domare komma åt den.

Repen och poler av ringar:

Repen och stolparna i en boxningsring tjänar till att avgränsa stridsutrymmet väl. En ring består alltid av 4 stolpar som rings trängarna är fästa på. Ringstolparna är indelade i hörn. Boxarna tar vardera ett hörn för en minuts paus under kampen. I varje hörn väntar en roterande stol på boxarna så att de kan sitta där medan de tar andan. Domaren tar också ett av hörnen på ring. När en boxare är på marken avfärdar domaren boxaren som fortfarande står i hörnet som ännu inte tilldelats. Detta är det neutrala hörnet. Nedräkningen äger rum och om fighteren på marken stiger upp tillåter domaren återupptagandet av kampen.

Ring linor används för att rama in boxarna för kampen koncentrerad på ett väl definierat utrymme. När boxarna berör ring strängarna under kampen, stoppar domaren kampen för att skicka boxarna tillbaka till mitten av boxningsring. Strängarna på en ring har en mycket mjuk egenskap så att kontakten mellan dem och boxarna inte är smärtsam.

Nu har du mer information om de olika komponenterna i en boxningsring och deras olika roller. Detta är kunskap som gör att du kan vara ännu mer knuten till boxning, den disciplin som du älskar så mycket.